Voordelen / Handelwijze

Voordelen

beschikbaarheid op korte termijn
geen verstrikking binnen de ondernemingsstructuur
de IBT managers beschikken over kennis, die in verschillende branches en ondernemingen werden opgedaan
we zijn in staat voor u een IBT Manager met gefundeerde kennis uit uw branche ter beschikking te stellen
er ontstaat geen arbeidsverhouding

Bandelwijze

geen voorlopende kosten
alleen inzetbetrokken vergoeding (geen vergoeding van vakantie- en ziektedagen, geen bijkomende kosten voor personeel)
afrekening op basis van het honorarium van de dag naar taak excl. reis- en overnachtingskosten
de IBT Manager wordt als zelfstandige ondernemer binnen een dienstencontract bij de client werkzaam
de afwikkeling van het honorarium gebeurt door de IBT Management GmbH
een honorarium afhankelijk van het succes is mogelijk
bij een vaste positie wordt een bemiddelaarsprovisie op de rekening gezet