Inzetvelden voor Interim Manager

IBT Interimsmanager worden op alle niveau`s en in heel verschillende gebieden ingezet.

De inzetzwaartepunten liggen in:

acute managementknelpunten
behoefte aan specialisten
turn - around - management
participatiemanagement
tijdelijke overbrugging van vacatures
doorvoering / leiding van projecten
herstructurering van ressorts met een neutrale manager

Onze dienstverlening word gebruikt door:

midden- en kleinbedijven
internationaal werkzame concernen
de fabricatieindustrie
de toeleveringindustrie
de dienstverlening